Miễn trừ trách nhiệm

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

Xin vui lòng đọc kỹ Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm này trước khi sử dụng trang web Best Xinh với chủ đề sức khoẻ, làm đẹp, kiến thức chăm sóc sắc đẹp (dưới đây gọi là “trang web”). Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web.

Thông tin và tư vấn

Trang web cung cấp thông tin tổng quan về sức khỏe, làm đẹp, kiến thức chăm sóc sắc đẹp và các lĩnh vực liên quan. Thông tin và tư vấn được cung cấp trên trang web chỉ có tính chất tham khảo và không thay thế cho tư vấn từ các chuyên gia y tế hoặc chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc quyết định nào dựa trên thông tin được cung cấp trên trang web.

Nội dung

Trang web cố gắng cung cấp thông tin chính xác, đáng tin cậy và cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng các thông tin trên trang web là hoàn toàn chính xác, đáng tin cậy và không bị lỗi hoặc khuyết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tin cậy vào thông tin trên trang web.

Liên kết đến bên thứ ba

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc tài liệu từ bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web này. Khi bạn truy cập các liên kết này, bạn phải tuân thủ điều khoản và điều kiện của các trang web đó.

Tương tác với người dùng

Trang web có thể cung cấp các cơ chế tương tác với người dùng như bình luận, đánh giá hoặc các tài liệu gửi lên từ người dùng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các tương tác này và có quyền xóa, sửa đổi hoặc từ chối bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi cho là không phù hợp.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong phạm vi tối đa cho phép theo pháp luật áp dụng, chúng tôi miễn trừ mọi trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm, chi phí hoặc bất kỳ yêu cầu nào xuất phát từ việc sử dụng trang web hoặc việc phụ thuộc vào thông tin được cung cấp trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến, thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc phạt.

Thay đổi Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

Chúng tôi có quyền thay đổi Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm này theo quyết định của chúng tôi. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được cập nhật trên trang web. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau những thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi này.